Samenwerken op basis van open standaarden

Open BIM is een universele aanpak om op basis van open uitwisselingstandaarden en processen gezamenlijk te werken aan het ontwerp, uitvoering en beheer van bouwwerken. Op basis van de Open BIM-aanpak kunnen alle partijen samenwerken, ongeacht welke software ze gebruiken.

Iedereen zijn eigen software

De open uitwisseling gebeurt nu voornamelijk via IFC. IFC staat voor Industry Foundation Classes en is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie. Hiermee kan er informatie worden uitgewisseld tussen partijen zonder dat men gebonden is aan een softwarepakket. Het doel van IFC is om binnen een BIM- samenwerking modellen en bestanden uit te kunnen wisselen. Er wordt samengewerkt met aspectmodellen op basis van uitwisseling met IFC-export bestanden. Een systeem waarbij elke partij zijn eigen 3D-model heeft en beheert. Deze worden uitgewisseld op basis van IFC- exports, waarna afstemming plaatsvindt.

Modelchecks noodzaak voor afstemming

Om de modellen van de verschillende disciplines goed af te stemmen, dienen er modelchecks uitgevoerd te worden. Bij modelchecks, ook wel clashcontroles genoemd, worden door de BIM-regisseur IFC-bestanden ingeladen in modelchecksoftware als Solibri of Navisworks. De BIM-regisseur voert hiermee allereerst controles uit of de bestanden voldoen voor wat betreft data en geometrische opbouw. Wanneer de aspectmodellen individueel voldoen, kunnen deze met elkaar vergeleken worden om te zien of er onderling geometrische clashes zijn. Gevonden conflicten worden ontsloten middels een rapportage of een BCF (BIM Collabaration Format) bestand. Hiermee kunnen partijen binnen hun native software de conflicten snel traceren.