BIM: beter bouwen voor alle betrokkenen

BIM staat voor Building Information Modeling. Deze bewezen methodiek slaat alle relevante informatie tijdens het hele bouwproces centraal op voor gebruik en beheer in een digitaal (3D) gebouwmodel.

What you see is what you get
De kracht van BIM begint met het 3D-model waarmee het platte ontwerp tot leven komt. Door de kracht van visualisatie in 3D kan men virtueel het gebouw al beleven. Tevens kunnen ontwerpknelpunten 3D in kaart gebracht worden, waardoor het projectteam gezamenlijk op basis van de juiste informatie ontwerpkeuzes gericht kan maken.

Diverse samenwerkingsvormen mogelijk
Op basis van BIM zijn vele samenwerkingsvormen mogelijk. Dit is onder andere afhankelijk van de BIM-ambitie van de opdrachtgever en de betrokken partijen, hun kennis en softwaremogelijkheden voor uitwisseling. Wij geloven in een open markt benadering en daarmee staan wij voor open BIM. Open BIM is een universele aanpak om op basis van open uitwisselingstandaarden en processen gezamenlijk te werken aan het ontwerp, uitvoering en beheer van bouwwerken. Op basis van de Open BIM aanpak kunnen alle partijen samenwerken, ongeacht welke software ze gebruiken. BURO BIM heeft echter veel ervaring in alle verschillende mogelijkheden voor samenwerking en uitwisselingen en kan u in die keuzes gericht adviseren.

Ook u kunt deze voordelen van BIM benutten:
• Maximale afstemming van disciplines door clash controles.
• Snellere afronding van projecten.
• Juiste visualisatie van het ontwerp
• Eenvoudiger realiseren van planningen en deadlines.
• Optimale aansluiting tussen ontwerp en uitvoering.
• Minder faalkosten.
• Levenscyclusbenadering van een gebouw; elke partij heeft op elk moment overzicht over
het gehele project.

 

Meer weten?
Neemt u gerust contact op.