BIM-partner BASIS ILS

partner basis ilsConsistent, logisch en herkenbaar zijn kernwaarden van de Basis ILS, een uniform afsprakenstelsel in BIMmend Nederland. Deze kernwaarden sluiten helemaal aan bij onze filosofie.

Onze standaard werkwijze sluit dan ook niet bij toeval geheel aan bij deze basisafspraken. Wij waren daarom dan ook vanaf begin verheugd met dit initiatief en dragen graag ons steentje bij deze uniformiteit breed uit te dragen, alsmede deze te verdiepen. Wij zijn dan ook naast partner van de Basis ILS ook deelnemer aan de stuurgroep van de ILS Ontwerp & Engineering.

Meer info over de BIM Basis ILS is te vinden op de website van het BIMloket.