Centrumplan Ulft

Ontwikkelaar(s): Skope vastgoed en De Grutterij
Aannemer: Veluwezoom Verkerk
Architect: opZoom architecten
Leveringen: tekeningen
Fase(n): Uitvoeringsgereed Ontwerp

Project: Uitbreiding en renovatie winkelcentrum te Ulft

Het plan (ca. 5.000 m2) omvatte de herontwikkeling van winkelcentrum De Blenk. Het plan is een onderdeel van de in gang gezette revitalisering van het Ulftse centrumgebied. De Blenk wordt herontwikkeld als modern en eigentijds gedeelte van het centrum. Er zijn aanpassingen gedaan aan de bebouwing(sstructuur) en -uitstraling om zo het huidige, introverte karakter van het winkelcentrum als het ware ‘te openen’ naar de Kerkstraat. Zo ontstaat een meer doorlopende winkelstructuur waarbij de bebouwingswanden de begeleiders van deze structuur zijn.  Ook heeft het gebied een rustige en moderne uitstraling gekregen, met aantrekkelijke gebouwen, waardoor de charme van kleinschaligheid toch behouden blijft.