Samenwerking in BIM

“Wij omarmen BIM omdat dit helpt ons doel te bereiken: procesoptimalisatie middels informatiemanagement. Zet je het instrument BIM in een vroeg stadium in, dan kun je vooral in de voorbereiding en uitvoering kostenreductie realiseren en processen verbeteren. Voor de projecten die wij doen, voert BURO BIM het modelleren uit als wij daarvoor zelf de tijd niet hebben. Inmiddels hebben zij het modelleren voor drie projecten op zich genomen. Dankzij hun specifieke know how zijn wij in staat optimaal te handelen bij voorbereiding en realisatie. De basis daarvoor is een voor alle partijen heldere opdrachtverstrekking. Gebaseerd op een BIM-protocol en duidelijke opdrachtafbakening. Doordat je beiden weet waar je over praat, kun je veel efficiënter samenwerken. Dat werkt beter dan dat één partij alles weet en je de andere partij aan de hand moet meenemen. BURO BIM en Dura Vermeer Bouw Hengelo spreken dezelfde taal en dus is de samenwerking goed.”