BIM bouwen

BIM (Bouw Informatie Model) bouwen, ook wel virtueel bouwen genoemd, is een methodiek waarbij men ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund in één informatiedatabase. Alle betrokken partijen, zoals de opdrachtgever, architecten, aannemers, adviseurs en installateurs, gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt.

BIM bouwen heeft de toekomst

De bouwsector ontwikkelt zich in toenemende mate tot een kennisintensieve sector waarin diverse organisaties samenwerken aan complexe bouwprojecten in een ingewikkelde omgeving. Integraal samenwerken zorgt ervoor dat innovatie en introductie van nieuwe technologieën mogelijk wordt. Het delen van kennis en samenwerken staan daarbij centraal. BIM is hierbij een handige werkmethodiek. Zo werken alle betrokken partijen vanaf de start van het project samen, worden doorlooptijden verkort, kosten verlaagd, faalkosten gereduceerd en gaat de kwaliteit omhoog. BIM bouwen heeft de toekomst!

BURO BIM begeleidt u bij het BIM-proces

BURO BIM begeleidt u 100% onafhankelijk en integraal bij alle voorkomende fases van BIM-processen. Variërend van eerste ontwerp en bouwvoorbereiding tot en met de concrete uitvoering van bouwprojecten. Onze aanpak sluit naadloos aan op die van de bouwwereld: no-nonsense en resultaatgericht. Ook engineren wij graag uw complete bouwproject. Vanaf de oriëntatiefase tot en met de werk- en productietekeningen. Daarnaast begrijpen wij dat elke marktpartij in het bouwproces baat heeft bij BIM. Echter, elke partij heeft eveneens zijn eigen kijk op BIM, ambities met de methodiek én wensen omtrent de uit BIM gegenereerde informatie. Vanuit onze consultancy reageren wij hier adequaat op met bijvoorbeeld kennisverstrekking en voorlichting. Separaat of in teamverband synergetisch samenwerkend ontzorgen wij u bij het complete ontwerp- en bouwproces van uw project!