Level of Development: consistente verwachtingen in de complete levenscyclus

De toename van BIG BIM projecten inclusief bijbehorende BIM-protocollen leidt tot de introductie van het Level of Development (LOD) principe.

5 LOD schalen
Deze schalen helpen bij het bepalen van consistente verwachtingen in de complete levenscyclus van een gebouw. Van planning tot ontwerp en van de bouw tot de uiteindelijke ingebruikname van het gebouw. LOD 100 tot 300 geven een verwijzing naar de traditionele werkwijze en bijbehorende leveringen. Terwijl LOD 400 en 500 gericht zijn op gedetailleerde informatie voor het BIM-proces. De onderstaande beknopte uitleg van de verschillende LOD gradaties biedt meer duidelijkheid.

LOD-100: eerste analyse
Een LOD 100 model bestaat voornamelijk uit een massastudie, dan wel een schetsontwerp (SO). Op basis van deze geometrie analyseren wij gegevens zoals volume, oppervlakte en kosten.

LOD-200: schematisch ontwerp
Een LOD 200 model komt overeen met een schematisch ontwerp. In grote lijnen worden algemene systemen, hoeveelheden, grootte, vorm, locatie en oriëntatie aan het model toegevoegd, dan wel uit het model gegenereerd. LOD 200 modellen zijn geschikt voor de analyse van de algemene prestaties van het ontwerp en de uiteindelijke doelstellingen.

LOD-300: controleren van constructie
Een LOD 300 Model is uitgewerkt tot aan het niveau van traditionele bouwdocumenten en werktekeningen. De contouren en materiaalkeuze liggen vast. Mede hierdoor zijn LOD 300 modellen zeer geschikt voor het controleren van de constructie via coördinatie, clash detectie en Model Checks. Ook is in deze fase een 4D planning mogelijk, evenals fotorealistische visualisaties. Ook bevatten LOD 300 modellen een BIM elementencodering, zoals NL-SFB, enz..

LOD-400: het voordeel van verrijking
LOD 400 is het niveau waarbij het model wordt verrijkt met gedetailleerde informatie van de toeleveranciers en fabrikanten.

LOD-500: de werkelijkheid
LOD 500 is het laatste niveau en staat voor een As-Build model. Kortom, een model zoals het daadwerkelijk wordt gebouwd. Alle gebouwelementen bevatten de werkelijke specificaties. Het model borgt als centrale database informatie van het gebouw. Ideaal voor het uitrollen van onderhoudsschema’s voor bijvoorbeeld de operationele systemen.

Meer weten?

Neemt u gerust contact op.